(Stell)Vertretung/Vertreter (reprezentacja/przedstawiciel)

Reprezentacja w rozumieniu §§ 164 i nast. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, niemiecki Kodeks Cywilny) oznacza czynność prawną jednej osoby (tzw. przedstawiciela) na rzecz innej osoby (tzw. osoby reprezentowanej). Zgodnie z § 164 ust. 1 BGB oświadczenie woli przedstawiciela ma bezpośredni skutek dla reprezentowanego, tzn. następstwo prawne następuje bezpośrednio dla reprezentowanego. Rozróżnia się m.in. reprezentację z mocy […]

Czytaj więcej ...

Betriebsstätte (niesamodzielny oddział)

Niesamodzielny oddział przedsiębiorstwa (w Niemczech często używane określenia na tą konstrukcję: Betriebsstätte, unselbständige Niederlassung, Filiale) to, jak wskazuje jego nazwa, oddział całkowicie zależny od głównego przedsiębiorstwa. Oba podmioty to zlokalizowane w odmiennych miejscach części tego samego przedsiębiorstwa. Konsekwencją takiej konstrukcji prawnej jest brak możliwości prowadzenia samodzielnych działań, różnych od tych, które prowadzi główne przedsiębiorstwo. Niesamodzielny […]

Czytaj więcej ...

Niederlassung (samodzielny oddział)

Regulacje dotyczące rejestracji „Zweigniederlassung” w Handelsregister (niemiecki Rejestr Spółek Handlowych) zawierają §§ 13-13h HGB (Handelsgesetzbuch, niemiecki Kodeks Handlowy), przy czym § 13 f HGB zawiera dodatkowe wymogi, które przy rejestracji musi spełnić zagraniczna Spółka Akcyjna w ramach rejestracji swojej Zweigniederlasssungw Niemczech. Niemiecki ustawodawca nie zdefiniował w HGB „Zweigniederlassung”. Generalnie jako „Zweigniederlassung“ określa się jednostkę fizycznie […]

Czytaj więcej ...

Podatek od działalności gospodarczej w Niemczech

Podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) należy do kategorii tak zwanych podatków rzeczywistych, czyli podatków dotyczących konkretnego obiektu i nieuwzgledniających sytuacji osobistej właściciela tego obiektu. W przypadku Gewerbesteuer przedmiotem opodatkowania jest zysk osiągnięty w okresie rozliczeniowym przez przedsiębiorstwo. Podatek ten pobierany jest przez gminy i jest jednym z najważniejszych źródeł ich finansowania. Jego wysokość jest ustalana […]

Czytaj więcej ...

Opodatkowanie dochodów niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) – podstawowe informacje

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Również coraz więcej polskich przedsiębiorców wchodząc na rynek niemiecki decyduje się na założenie GmbH. Niewątpliwą zaletą działalności w takiej formie prawnej jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników za obciążenia finansowe spółki. To znaczy, że […]

Czytaj więcej ...

Licencja transportowa w Niemczech

Każdy, kto oferuje usługi transportowe, tzn. odpłatnie przewozi towary osób trzecich z punktu A do punktu B przy użyciu pojazdów lub zestawów ciągnik-przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (w związku ze zmianami limitu tonażu od 21 maja 2022 r., patrz informacje poniżej), potrzebuje oficjalne zezwolenie właściwego urzędu ds. transportu. W przypadku przewozów transgranicznych […]

Czytaj więcej ...

Konferencja E-wolucja

W dniach 10 – 11 września br. we Wrocławiu nasza kancelaria brała udział jako wystawca w już IV edycji konferencji E-wolucja organizowanej przez Pana Pawła Zakielarza, założyciela GoGlobal24, wiodącego w Polsce dostawcy usług polegających na wysyłce oraz obsłudze zwrotów w wielu krajach na terenie Europy. Biorąc pod uwagę fakt, że polskich sprzedawców coraz bardziej interesuje […]

Czytaj więcej ...

Przebieg likwidacji niemieckiej spółki GmbH

Podobnie jak założenie niemieckiej spółki GmbH (odpowiednik polskiej Sp. z o.o.), również jej likwidacja podlega określonym przez prawo formalnościom, które zostały określone w §§ 60 i nast. GmbHG (niemiecki kodeks zawierający regulacje dotyczące spółki GmbH). Za sprawdzenie zachowania formalności odpowiedzialny jest sąd rejestrowy.Poniższe opracowanie zawiera najważniejsze informacje na temat likwidacji GmbH oraz jej przebiegu, aby […]

Czytaj więcej ...

Jakub Lipinski | Prawo | Berlin

Adwokat niemiecki Kanzlei Lipinski Telefon: +48 (30) 88 92 27 850 Email:info@brains-trust.eu Wyślij e-mail Pobierz wizytówkę Doświadczenie Specjalista z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Zapewnia obsługę prawną polskim przedsiębiorstwom w Niemczech. Prowadzi spory prawne na gruncie prawa niemieckiego. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i mediatorem. Specjalizacja Prawo gospodarcze Prawo spółek handlowych […]

Czytaj więcej ...