Doradztwo podatkowe w Niemczech

W zależności od formy prawnej i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe podlegają w Niemczech różnym regulacjom prawno-podatkowym. Prawo w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw obejmuje prawie wszystkie rodzaje podatków, w szczególności podatek od działalności gospodarczej, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, a także podatek od wynagrodzeń i zysków kapitałowych. Opracowujemy dla naszych klientów optymalne rozwiązania podatkowe w celu długoterminowego zmniejszenia obciążeń podatkowych. Nasze usługi w ramach doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców (Corporate Tax) obejmują wszelkie zagadnienia dotyczące krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego, począwszy od sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji i opinii podatkowych poprzez pomoc w przypadku kontroli skarbowych, aż do wsparcia przy realizacji projektów transakcyjnych i restrukturyzacyjnych. Nasza oferta usług dla osób prywatnych obejmuje w szczególności wsparcie w zakresie podatkowo-zoptymalizowanego zarządzania majątkiem i planowania sukcesji oraz sprawnego spełnienia bieżących obowiązków podatkowych.

Nasze usługi w obszarze doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:

 • Opracowywanie i ocenę kompleksowych zagadnień podatkowych,
 • Koordynację współpracy i bieżącą korespondencję z urzędami skarbowymi oraz uzyskiwanie wiążących decyzji,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • Sprawdzanie poprawności decyzji podatkowych,
 • Składanie wszelkiego rodzaju wniosków dotyczących kwestii podatkowych,
 • Przygotowanie i wsparcie audytów podatkowych (tax due diligence),
 • Wsparcie w ramach kontroli skarbowych,
 • Prowadzenie postępowań odwoławczych i sądowych w sprawach podatkowych,
 • Wsparcie w zakresie opracowywania dokumentacji cen transferowych i obrony zasadności przyjętych cen transferowych wobec organów podatkowych,
 • Doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji w postaci nieruchomości w Niemczech,
 • Doradztwo i strukturyzację w zakresie zwolnienia z niemieckiego podatku u źródła,
 • Doradztwo w zakresie niemieckiego opodatkowania doliczeniowego (Hinzurechnungsbesteuerung),
 • Optymalizację struktur przedsiębiorstwa w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych,
 • Pomoc przy odzyskiwaniu podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer),
 • Sprawdzanie powstania obowiązku podatkowego (Prüfung der Steuerpflicht),
 • Doradztwo w kwestiach związanych z podatkiem od spadków i darowizn,
 • Wsparcie w zakresie podatku od wynagrodzeń w przypadku oddelegowania pracowników,
 • Doradztwo w związku ze stosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • Doradztwo w zakresie procesów transformacji i restrukturyzacji oraz projektów fuzji i przejęć,
 • Wsparcie w sprawach karno-skarbowych,
 • Pomoc w rejestracji podatkowej,
 • Wsparcie w zarządzaniu oddziałem podatkowym na terenie Niemiec.