Outsourcing kadrowo-płacowy

Korzystając z doświadczenia i wiedzy nie tylko zatrudniochych przez nas specjalistów z zakresu rozliczeń kadrowo-płacowych, ale rownież prawników zajmujacych się prawem pracy i doradców podatkowych, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pełną obsługę kadr i płac w firmach zatrudniających od kilku do klikudziesięciu pracowników. Jesteśmy gotowi prowadzić kompelskową obsługę kadr i płac lub tylko jednego z tych dwóch elementów, pozostawiając drugi w Państwa gestii. Decyzja należy do Państwa.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa to oprócz naliczania pensji, naliczania i odprowadzania składek ZUS i odprowadzania podatków również reprezentowanie Klientów przed urzędami i instytucjami państwowymi takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowa Inspekcja Pracy, udział w kontrolach, czy przygotowanie niezbędnych dokumentów pracowniczych i firmowych – m.in. regulaminów, umów, aneksów. Dla naszych Klientów przygotowujemy dokumenty dla nowozatrudnionych pracowników, zakładamy i prowadzimy akta osobowe oraz wszelkie pozostałe dokumenty niezbędne w trakcie trwania stosunku pracy jak i w celu jego zakończenia. Proponowany przez nas zakres outsourcingu kadrowo-płacowego obejmuje:

 • prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zasiłków,
 • sporzadzanie list płac,
 • sporządzanie odcinków płacowych,
 • sporządzanie i wysyłka na podstawie udzielonych pełnomocnictw deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie i wysyłka na podstawie udzielonych pełnomocnictw deklaracji podatkowych PIT-11/8B, PIT-40, PIT-4R i innych,
 • prowadzenie rozliczeń oraz sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie świadectw pracy dla pracowników,
 • nadzór kadrowo-płacowy,
 • sporządzanie dodatkowych raportów i zestawień kadrowo-płacowych,
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników,
 • eprezentowanie Klientów przy kontrolach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu skarbowego czy Państwowej Inspekcji Pracy.