Postępowanie sądowe i mediacyjne

Nasi radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy podatkowi reprezentują Klientów w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych z zakresu m.in. prawa pracy, prawa podatkowego, kwestii celnych, spraw gospodarczych, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz prawa spadkowego. Uwzględniając doświadczenie procesowe naszych prawników i doradców podatkowych, jesteśmy przygotowani na reprezentowanie naszych Klientów przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem organów podatkowych oraz w postępowaniach przed sądami polubownymi.

Z powodzeniem wspieramy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych w sprawach gospodarczych i cywilnych m.in. w zakresie:

 • realizacji umów,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (w tym roszczeń od ubezpieczycieli),
 • dochodzenia należności z tytułu umów,
 • wspierania postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • prowadzenia mediacji, negocjacji, postępowań arbitrażowych (w tym w szczególności przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądem Arbitrażowym przy Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej), jeżeli takie są korzystniejszą dla Klienta formą rozwiązania sporu,
 • wsparcia przy sprawach spadkowych i rodzinnych,
 • reprezentowania Klientów w sprawach o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych.

Reprezentujemy naszych Klientów również w sprawach karnych i karnoskarbowych poprzez:

 • reprezentowanie na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno w ramach postępowania przygotowawczego przed wszelkimi organami (m.in. prokuratura, policja, CBA, CBŚ), jak i w ramach procesu przed wszelkimi sądami (w tym przed Sądem Najwyższym),
 • reprezentowanie w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • reprezentowanie w postępowaniu karno-skarbowym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych, w roli pełnomocników oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego, występowanie w roli pełnomocników powoda cywilnego w procesie karnym i dochodzenie roszczeń w jego imieniu,
 • reprezentowanie w postępowaniu dyscyplinarnym przed właściwymi instytucjami.

Specjalizujemy się również w postępowaniach z zakresu prawa pracy. Zastępujemy naszych Klientów również w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, m.in. z zakresu prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego. Klientów reprezentujemy przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.