Outsourcing usług księgowych

Zgodnie z potrzebami naszych Klientów oferujemy zróżnicowany zakres usług księgowych. Nasi specjaliści dobiorą najbardziej optymalną w danym przypadku ofertę, która może obejmować zarówno prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych jak i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy karty podatkowej.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzenie księgowości wymaga sporo sumiennej i żmudnej pracy, przez co zadania te coraz chetniej delegowane są do wsypecjalizowanych komórek. Obecnie wiele firm zleca prace księgowe profesjonalnym biurom rachunkowym, które przejmują ze nie pełną odpowiedzialność. W ramach outsorciungu usług księgowych, na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klientów proponujemy:

 • przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont,
 • sporządzenie polityki rachunkowości firmy,
 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, podatkowej karty przychodów i rozchodów czy ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży oraz odpowiednich rejestrów dla potrzeb podatku VAT, CIT,
 • sporządzanie okresowych raportów zgodnie ze standardami przyjętymi przez przedsiębiorstwo Klienta,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji, w tym podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych (CIT, PIT), podatku VAT oraz również podpisywanie ich na mocy udzielonego pełnomocnictwa a następnie przekazanie ich do odpowiednich instytucji i urzędów,
 • informowanie Klienta o bieżących i przyszłych zobowiązaniach podatkowych,
 • sporządzanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
 • badanie poprawności dokumentów pod względem rachunkowym, udzielanie porad w zakresie poprawności dokonywanych operacji gospodarczych pod względem obowiązującego prawa,
 • uczestniczenie w kontrolach z urzędu skarbowego, urzędu kontroli skarbowej, NBP a także współpraca z audytorami Klienta,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu podatkowym przed urzędami i innymi instytucjami kontrolnymi.