Fuzje i przejęcia

Nasi specjaliści, opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas wieloletniej pracy w międzynarodowych firmach doradczych, wspomagają Klientów w transakcjach łączenia i podziału przedsiębiorstw, ich przekształceń (również jednoosobowych działalności gospodarczych), a także nabywania i zbywania spółek, przedsiębiorstw, aktywów majątkowych i niemajątkowych, jak również w restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstw.

Gdy przedsiębiorstwo staje w obliczu bariery w dalszym rozwoju, a sytuacja na rynku wymusza podjęcia niestandardowych działań, wiemy, jak ważne jest zabezpieczenie interesów obu stron transakcji kapitałowej takiej jak połączenie, zakup podmiotu lub sprzedaż akcji czy udziałów. Jednocześnie, dzięki funkcjonowaniu w międzynarodowym środowisku, jesteśmy w stanie ocenić, które obszary stanowią zainteresowanie zarówno polskich jak i niemieckich organów podatkowych.

Dlatego też, nasi fachowcy w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw z powodzeniem świadczą usługi w następującym zakresie:

  • kompleksowego audytu prawno-podatkowego oraz finansowego due-dilligence danego podmiotu (lub spółek uczestniczących w procesie) i/lub innych aktywów, mogących być przedmiotem transakcji fuzji, przejęcia, przekształcenia, zbycia, nabycia, łączenia – w celu zidentyfikowania ryzyka prawnego związanego z daną transakcją – który przygotuje inwestora do podjęcia ostatecznej decyzji biznesowej,
  • opracowania i przedstawienia najbardziej optymalnej struktury prawnej ww. transakcji (również z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej i utworzenia dodatkowych podmiotów celowych),
  • przygotowania dokumentacji prawnej ww. transakcji,
  • nadzorowania procesu przeprowadzenia ww. transakcji,
  • doradztwa prawno-podatkowego w procesach prywatyzacji i komercjalizacji oraz wykupów menadżerskich,
  • reprezentowania Klienta przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi wszystkich instancji (np. w postępowaniu rejestrowym) oraz przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Działalność naszej kancelarii w zakresie M&A obejmuje również transakcje zarówno nabycia, jak i zbycia spółek na zlecenie funduszy typu private equity/venture capital.

Z uwagi na polsko-niemiecki profil naszej kancelarii, specjalizujemy się również w przedmiocie upadłości transgranicznych, udzielając komplesowego wsparcia zarówno polskim przedsiębiorcom działającym w Niemczech, jak również zagranicznym przedsiębiorcom wykonującym działalność na terenie Polski.