Rozliczenie pracowników delegowanych

W Dziale German-Polish Business odpowiadamy na pytania Klientów w zakresie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami. Pomagamy przedsiębiorcom w rozpoznaniu niszy na rynku niemieckim, założeniu działalności czy pozyskaniu dodatkowego finansowania. We współpracy z polskojęzycznymi pracownikami naszych oddziałów w Berlinie i Poczdamie, zapewniamy kompleksową obsługę działalności prowadzonej w Niemczech.

Znaczenie krajowych i międzynarodowych regulacji, które muszą być brane pod uwagę zarówno przy tworzeniu umów, jak i ustalaniu wynagrodzeń, stale wzrasta. Do tego dochodzi rosnąca mobilność siły roboczej, a także nowe trendy regulacji czasu pracy oraz modele wynagradzania pracowników. Konkurencyjność rynkowa firmy coraz częściej zależy od właściwego poruszania się w gąszczu zmieniających się przepisów oraz nadążania za aktualnymi trendami zarówno w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, jak i kierunkami rozwoju międzynarodowego rynku pracy.

Kompleksowo doradzamy wielu znaczącym, w tym zagranicznym, przedsiębiorstwom świadczącym usługi w zakresie doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej. Wyjaśniamy stan rzeczy na potrzeby rozliczeń, dokonujemy rozliczeń wynagrodzeń, prowadzimy akta personalne i przejmujemy kontakty z urzędami finansowymi, agencjami pracy, instytucjami kredytowymi oraz innymi podmiotami i organami. Zapewniamy usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego Klienta oraz specyfiki przedmiotu działalności konkretnego przedsiębiorstwa. Współpracując z nami macie Państwo możliwość zarządzania swoją kadrą pracowniczą i odpowiednio do swoich potrzeb określania, jakie zadania chcecie zrealizować sami, a jakie chcecie powierzyć nam.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych działających na terenie Niemiec. Dzięki wieloletniej praktyce poznaliśmy doskonale prawo niemieckie, a także mechanizmy rządzące niemieckim rynkiem pacy. Pozwala nam to nie tylko świadczyć usługi na najwyższym merytorycznym poziomie, ale także znajdować korzystne rozwiązania optymalizacyjne dla Naszych Klientów.

Spektrum naszych usług obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie projektów umów o pracę tymczasową, umów leasingu pracowników między przedsiębiorcami oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika, a także dokumentów rozwiązujących stosunek pracy,
 • uzyskanie niezbędnych zezwoleń na delegowanie pracowników wymaganych przez niemieckie ustawodawstwo, a także innych zaświadczeń i pozwoleń,
 • dokonywanie zgłoszeń podatkowych,
 • zgłaszanie pracowników do niemieckich kas chorych (Krankenkasse) oraz pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia,
 • dokonywanie innych zgłoszeń wymaganych przez przepisy (w tym prawo celne),
 • przejęcie księgowości finansowej,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych, zgłoszeń podatku VAT i deklaracji podatkowych, a także rocznego rozliczenia podatku dochodowego,
 • doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych i podatkowych,
 • wypełnienie obowiązków meldunkowych pracowników zgodnie z niemieckimi przepisami,
 • kontakt z właściwymi organami w państwie pracodawcy użytkownika,
 • doradztwo związane z problematyką płacy minimalnej,
 • rozliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie świadectw pracy dla pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowanie statystyk personalnych,
 • wsparcie w toku zewnętrznych kontroli dotyczących wynagrodzeń, podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych i kontroli przedsiębiorstwa pod względem ubezpieczenia wypadkowego.