Prawo upadłościowe

Podobnie jak w przypadku fuzji i przejęć, proces upadłości i restrukturyzacji może oznaczać jedną z form transformacji biznesu. Ważne, aby proces ten został przeprowadzony w możliwie jak najmniej uciążliwy dla przedsiębiorcy, jego pracowników oraz kontrahentów sposób.

Nasi specjaliści posiadają długoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie postępowania naprawczego i postępowania upadłościowego zarówno na gruncie polskich jak i niemieckich przepisów prawa, potwierdzone tytułami zawodowymi. Dlatego też jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom przygotowanie i wdrożenie rozwiązań i procesów, które dadzą poczucie bezpieczeństwa i pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Doradzamy w sprawach poprzedzających postępowanie upadłościowe. Na rzecz naszych Klientów, z powodzeniem prowadzimy renegocjajce umów oraz zawieramy porozumienia z wierzycielami. Jeżeli istnieje taka możliwość, opracujemy plan restrukturyzacji zadłużenia lub plan naprawczy, wspomagamy w ich wdrożeniu i prawidłowym przeprowadzeniu, szukamy dodatkowych źródeł finansowania działalności.

Wspomagamy naszych Klientów poprzez pomoc prawną i reprezentowanie w postępowaniu dotyczącym likwidacji spółek oraz upadłości przedsiębiorców (zarówno po stronie upadłego jak i wierzyceli).