German-Polish Business

W Dziale German-Polish Business odpowiadamy na pytania Klientów w zakresie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami. Pomagamy przedsiębiorcom w rozpoznaniu niszy na rynku niemieckim, założeniu działalności czy pozyskaniu dodatkowego finansowania. We współpracy z polskojęzycznymi pracownikami naszych oddziałów w Berlinie i Poczdamie, zapewniamy kompleksową obsługę działalności prowadzonej w Niemczech.

Obecnie Niemcy postrzegane są na arenie międzynarodowej jako lider w wielu dziedzinach. Są wyjątkowo atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych inwestorów oraz prywatnych przedsiębiorców z silną gospodarką, która – jako jedna z nielicznych – oparła się kryzysowi finansowemu.

W ankiecie przeprowadzonej w 2014 r. przez EY: European Attractiveness Survey – Najbardziej atrakcyjne do rozpoczęcia działalności kraje w Europie Zachodniej, w której udział wzięło 808 badanych, aż 45 proc. z nich wskazało Niemcy jako najatrakcyjniejszy do rozpoczęcia działalności gospodarczej kraj w Europie.

I jest to całkowicie zrozumiałe.

W 2014 r. PKB Niemiec wynosiło 3.635,90 bilionów USD (dla porównania PKB Polski 2014 r. wyniosło 517,54 milionów USD). PKB Niemiec stanowi 5,86 proc. udziału w gospodarce ogólnoświatowej.

W marcu 2015 r. Federalny Urząd Pracy poinformował, że w stopa bezrobocia w Niemczech spadła do najniższego, od momentu zjednoczenia Niemiec w 1990 r., poziomu. W marcu 2015 r. wskaźnik bezrobocia, po uwzględnieniu czynników sezonowych, przyjął wartość 6,4 proc. wobec 6,5 proc. w miesiącu poprzednim. Ten rekordowo niski poziom utrzymuje się do dzisiaj (sierpień 2015 r.) i nie prognozuje się jego pogorszenia.

Niemcy są największym partnerem biznesowym Polski. Jak wskazują dane Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambadady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie udział Niemiec w polskim eksporcie sięga 25 proc., w imporcie jest to 21 proc. Jak przewiduje Anna Maria Miller w raporcie „Badanie rynku Polska-Niemcy stan: 2014”, Niemcy są przyszłością dla polskiego eksportu w następujących branżach:

 • artykuły rolno – spożywcze (szczególnie produkty ekologiczne),
 • meble i akcesoria meblowe,
 • artykuły dekoracyjne i wyposażenia wnętrz,
 • artykuły ogrodnicze,
 • eksport usług budowlanych, zwłaszcza w zakresie robót wysoko wyspecjalizowanych (między innymi prac tunelowych i wykończeniowych),
 • montaż produkowanych w Polsce wyrobów,
 • proste wyroby branży medycznej, szczególnie materiały opatrunkowe, przybory i narzędzia jednorazowe,
 • usługi.

Na ogromnym potencjale niemieckiego rynku skorzystało dotyczas wielu przedsiębiorców z Polski. Polska ambasada w Berlinie szacuje, że do końca 2014 r. w Niemczech zarejestrowanych zostało ok. 180 tys. jednoosobowych przedsiębiorstw z udziałem polskich obywateli. W tym blisko 50 tys. firm rzemieślniczych. Ponad 40 proc. firm działa w branży budowlanej, prawie 15 proc. w branży usługowej: ogrodniczej, targowej, opieki nad nieruchomościami i budynkami, kolejne 12 proc. w handlu i usługach naprawy pojazdów, a ponad 10 proc. w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Szacuje się, że łączna wartość polskich inwestycji w Niemczech wynosi ponad 1,3 mld euro.

Dzięki rozbudowanemu systemowi wspierania przedsiębiorczości oraz dogodnym warunkom dla rozwoju biznesu, prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech jest prostsze i bardziej zyskowne niż w Polsce.

Geograficzna bliskość do Polski, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów oraz lokalnych dostawców i międzynarodowych partnerów, tworzą bardzo rozległy oraz korzystny finansowo rynek zbytu dla usług świadczonych – oraz towarów produkowanych w Polsce.

Niemniej jednak, mimo wszystkich podobieństw pomiędzy Polską a Niemcami, nie należy zapominać o istotnych różnicach w systemach prawnych obu krajów, w szczególności podczas negocjacji warunków cenowych, sporządzania umów czy delegowania pracowników. Dlatego też prowadzenie działalności w Niemczech przez polskiego przedsiębiorcę wymaga udziału doradców o transgranicznej wiedzy zarówno prawno-podatkowej, jak również ekonomicznej i kulturowej oraz ich wsparcia przy przygotowaniu i realizacji działań gospodarczych.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • doradztwo przy zakładaniu działalności czy rejestracji wspólnego przedsięwzięcia (np polsko-niemieckiego joint venture) oraz przy transakcjach M&A,
 • wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności (w tym również finansowania ze środków publicznych)
 • pomoc przy założeniu konta bankowego w Niemczech, włączając w to postępowanie przed polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych o wydanie klauzuli apostille, wymaganej przez niemieckie banki,
 • wsparcie prawne i podatkowe przy rejestracji działalności gospodarczej oraz przy uzyskaniu wymaganych zewoleń i koncesji,
 • przejęcie oraz prowadzenie rachunkowości księgowej i kadrowo-płacowej, sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
 • opracowanie opinii eksperckich w zakresie prawa podatkowego, prawa spółek, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym w procesie ubiegania się o Kindergeld) oraz sporządzanie umów wszelkiego rodzaju,
 • korporacyjne usługi lokacyjne na rzecz polskich i niemieckich dyrektorów, menadżerów, pracowników oraz pracowników tymczasowych,
 • udostępnienie wirtualnego biura,
 • analizę wyboru odpowiedniego – do zarejestrowania, prowadzenia działalności oraz znalezienia rynku zbytu – miejsca w Niemczech,
 • przygotowanie biznes planu dla polsko-niemieckich projektów inwestycyjnych,
 • rozwój i rozbudowę struktur sprzedażowych.

Utrzymujemy stały kontakt z naszymi niemieckimi oddziałami oraz Partnerami biznesowymi, w związku z czym jesteśmy w stanie rozwiązać nawet najbardziej specyficzne transgraniczne problemy gospodarcze, prawne i podatkowe. Ponadto jedna z naszych kancelarii doradczych jest członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej (AHK Polska).