Pomoc karno-skarbowa

Nasi radcowie prawni we współpracy z doradcami podatkowymi z powodzeniem reprezentują przedsiębiorców w sprawach karno-gospodarczych i karno-skarbowych przed polskimi oraz niemieckimi organami skarbowymi i sądami.

W ramach pomocy karno-skarbowej oferujemy Państwu bieżące doradztwo przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz rozliczeń i obowiązków publicznoprawnych. Ponadto – w razie potrzeby – podejmiemy się reprezentowania Państwa w ramach postępowań karno-skarbowych – zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Naszym Klientom udzielamy konsultacji i opinii w zakresie prawnokarnej odpowiedzialności kadry zarządzającej (członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe) oraz prawnokarnych skutków podejmowanych decyzji gospodarczych.

Na życzenie Klienta przeprowadzamy audyt prawno-skarbowy przedsiębiostwa, który daje pełny obraz ryzyka karno-skarbowego podejmowanych decyzji gospodarczych. Dajemy Państwu gotowe rozwiązania zmierzające do usunięcia ewentualnych naruszeń i uchybień w sposób zgodny z prawem oraz indywidualnym interesem Klienta.

Dzięki międzynarodowemu profilowi naszej kancelarii możemy zaoferować naszym Klientom reprezentację również przed niemieckimi organami skarbowymi oraz sądami. W ramach obsługi międzynarodowej oferujemy Państwu m.in. sporządzenie opinii prawnej w zakresie niemieckiego prawa gospodarczego i karno-skarbowego oraz przygotowanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia czy powództwo cywilne.