Doradztwo księgowo finansowe

Zapewniamy komplesowe usługi doradztwa księgowo-finansowego dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Zapewniamy pełną obsługę księgowo-finansową w zakresie:

 • opracowania zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • badania sprawozdań finansowych (współpracujemy z kancelarią biegłego rewidenta),
 • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz nadzoru nad ich prowadzeniem,
 • przeglądów sprawozdań finansowych,
 • wykonywania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
 • doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • kontroli jakości wewnętrznych procesów księgowości,
 • przygotowania i analizy prognoz dla banków oraz instytucji finansowych,
 • prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego.

Na życzenie naszych Klientów przeprowadzamy audyty i przygotowujemy analizy w zakresie prawidłowości:

 • rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • rozliczeń podatków dochodowych – od osób prawnych oraz od osób fizycznych,
 • sporządzania deklaracji z zakresu ubezpieczeń społecznych ZUS,
 • przygotowania pakietów danych do GUS i NBP,
 • ewidencji rachunkowej,
 • naliczania składek dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • naliczania PFRON.