Doradztwo finansowe

Zachowanie równowagi finansowej oraz niezależności od banków i inwestorów to w dzisiejszych czasach jedne z najważniejszych celów wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Stabilne i długotrwałe struktury finansowania firmy w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia tych celów. Zmiany w strategii udzielania kredytów przez banki, stale zaostrzające się regulacje prawne dotyczące funkcjonowania rynków kapitałowych jak również coraz bardziej zróżnicowana oferta produktów na tych rynkach sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą aktywnie kształtować swoją strukturę finansowania i świadomie uwzględniać oczekiwania poszczególnych inwestorów biorąc przy tym pod uwagę aspekty elastyczności, rentowności, płynności finansowej i optymalizacji podatkowej. W związku z tym przedsiębiorstwa tworząc i dostosowując swoje koncepcje finansowania muszą odpowiedzieć sobie na następujące zasadnicze pytania:

  • Jaki powinien być stosunek kapitału własnego do kapitału obcego lub jaki jest dopuszczalny maksymalny poziom zadłużenia? W jaki sposób – w zależności od fazy rozwoju przedsiębiorstwa lub rodzaju projektu, który ma być finansowany – powinny zostać dobrane instrumenty finansowe, takie jak kredyty bankowe, weksle, pożyczki od udziałowców, kapitał typu mezzanine, kapitał własny, pożyczki lub wkład od nowych inwestorów, leasing, faktoring oraz swapy dłużno-kapitałowe. Jak mocno powinny te źródła finansowania być zdywersyfikowane?
  • W jaki sposób powinny być optymalizowane i monitorowane koszty finansowania? Jakie dźwignie można wykorzystać w celu poprawy ratingów zewnętrznych?
  • W jaki sposób można konstruktywnie i skutecznie prowadzić komunikację z bankami finansującymi firmę w zakresie możliwości poprawy struktury kapitałowej? Jak szczegółowo powinny być skonstruowane umowy kredytowe i zabezpieczające? Jak należy traktować kowenanty finansowe, które są często wymagane przez banki?
  • Jakie dotacje i inne możliwości wsparcia finansowego przez instytucje państwowe są ogólnie dostępne? Czy firma i planowany projekt kwalifikują się do dofinansowania? Na co należy zwrócić uwagę podczas składania wniosku i realizacji, aby proces finansowania publicznego przebiegał bezproblemowo? W jakim stopniu banki i inni doradcy finansowi powinni być zaangażowani we wnioskowanie o finansowanie i jego rozpatrywanie?

Niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju gospodarczego znajduje się przedsiębiorstwo – począwszy od fazy start-up – oraz od rodzaju projektu, który ma być finansowany – np. zakup innej firmy lub restrukturyzacja strony pasywnej bilansu – wspieramy naszych Klientów kompleksowo i całkowicie niezależnie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu pomagamy znaleźć optymalne połączenie instrumentów finansowych i pozyskać odpowiednich partnerów finansowych dla zaplanowanego projektu.