Podatek od usług budowlanych w Niemczech (Bauabzugsteuer)

Regulacje dotyczące podatku od usług budowlanych zawarte są w niemieckiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuergesetz – EStG), a konkretnie w paragrafach 48 do 48d EStG. Podatek od usług budowlanych jest szczególną formą podatku dochodowego, a dokładniej odliczeniem na poczet zobowiązań podatkowych wykonującego usługę budowlaną na terenie Niemiec. Podatek ten wprowadzono w roku 2002 w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych oraz przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu w branży budowlanej.

Podatkowi podlegają usługi budowlane, czyli prace polegające na wybudowaniu, uruchomieniu, modyfikacji lub usunięciu konstrukcji budowlanej, których odbiorcą jest przedsiębiorca lub osoba prawna prawa publicznego. To na nim spoczywa obowiązek zapłaty podatku, który wynosi 15 % wartości brutto usługi, nawet jeżeli faktura jest wystawiona na zasadzie odwrotnego obciążenia (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers). Oznacza to, że z kwoty, jaką zleceniodawca ma obowiązek zapłacić zleceniobiorcy na podstawie otrzymanego rachunku, zleceniobiorca otrzyma tylko 85 % od wartości brutto, a pozostałe 15 % zostanie odprowadzone do niemieckiego urzędu skarbowego. Podatek obejmuje usługi budowlane niezależnie od tego czy są one wykonywane przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w Niemczech, czy przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce i tylko świadczące usługi w Niemczech.

Termin na uiszczenie podatku budowlanego upływa 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata za usługę.

Podatek od usług budowlanych nie musi zostać pobrany w przypadku, gdy:

a) usługodawca przedłoży zleceniodawcy ważne – na moment zapłaty za usługę – zaświadczenie o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych tzw. „Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen” lub

b) wysokość wynagrodzenia za wykonane usługi w bieżącym roku prawdopodobnie nie przekroczy:

  • 15.000,00 euro, jeżeli zleceniodawca świadczy wyłącznie zwolnione z podatku Vat usługi najmu według paragrafu § 4 numer 12 zdanie 1 niemieckiej ustawy VAT;
  • 5.000,00 euro w pozostałych przypadkach.

Przy czym przy obliczaniu powyższych kwot wszystkie faktury dotyczące tego samego zleceniodawcy podlegają kumulacji, a termin „wynagrodzenie” oznacza kwotę brutto.

W razie zaniechania potrącenia podatku odbiorca usługi ponosi odpowiedzialność za niezameldowany i nieodprowadzony podatek. Oznacza to, że musi on się liczyć z tym, iż niemiecki urząd skarbowy zażąda od niego zapłaty tego podatku.

Doradzamy naszym klientom kompleksowo we wszystkich kwestiach związanych z podatkiem od usług budowlanych i pomagamy w uzyskaniu lub przedłużeniu zwolnienia z podatku od usług budowlanych oraz w odzyskaniu odprowadzonego przez zleceniodawcę podatku budowlanego.