Program zgodności prawnej (Compliance)

Nasza wieloletnia praktyka pozwoliła wypracować standardy kompleksowego, profesjonalnego i ekonomicznego podejścia do problemów przedsiębiorców, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności proponowanych przez nas rozwiązań z obowiązującym prawem oraz z zasadami etyki.

Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie tego celu uwarunkowane jest doskonałą znajomością stale zmieniającego się prawa oraz licznych procedur. Dlatego też, na bieżąco monitorujemy wszelkie nowelizacje (również te prognozowane) prawa krajowego, unijnego oraz zagranicznego, a także linię orzeczniczą sądów, aby w jak najszybszym czasie znaleźć dla naszych Klientów jak najlepsze rozwiązania.

Usługa Compliance, zapewniająca działalności prowadzonej przez naszych Klientom, zgodność z prawem oraz zasadmi etyki, polega na prewencyjnym podejściu do ewentualnych nieprawidłowości prawno-podatkowych, przez co znacząco pozwala obniżyć realne ryzyko wystąpienia sankcji administracyjnych, karnych oraz odszkodowawczych. Wierzymy, że odpowiednio wprowadzony w przedsiębiorstwie system compliance jest przedłużeniem wewnętrznej kontroli, która powinna funkcjonować w każdej firmie, a ponadto pozwala na opracowanie procedur, które redukują ryzyko pojawienia się uchybień. .

Nasi specjaliści, po przeprowadzeniu wstępnego audytu w zakresie m.in. prawa pracy, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa własności intelektualnej czy mającego za przedmiot ochronę danych osobowych, opracują dla Państwa firmy procedury prawno-podatkowe, które zminimalizują ryzyko nieprawidłowych działań oraz dadzą jasny obraz ścieżki właściwego postępowania dla pracowników przedsiębiorstwa oraz kadry kierującej.