Polityka prywatności

Spółka WHITE LION Sp. z o.o. oświadcza, iż niniejsza witryna internetowa jest przez nie obsługiwana, a ponadto może być wykorzystywana wyłącznie w charakterze informacyjnym. Korzystający ze strony internetowej użytkownik każdorazowo wyraża zgodę na przedstawione przez podmioty obsługujące stronę internetową warunki.
1. Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej mają jedynie cel i charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Spółki nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na stronie bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady spółki/spółek. Ponadto, spółki nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej oraz za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogły powstać bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z niniejszej witryny internetowej oraz wszelkich innych witryn internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej stonie. Pomimo zachowania należytej staranności, spółki nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy znajdujące się na niniejszej stronie internetowej. Odwiedzającemu zaleca się w celu otrzymania porady prawnej indywidualne zwrócenie się do naszego zespołu ekspertów.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej witryny internetowej. W przypadku wywołania przez niego jakichkolwiek zakłóceń pracy strony internetowej lub systemów przekazujących ją innym użytkownikom, będzie ponosił odpowiedzialność za swoje działania oraz pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody.
3. Wszystkie prawa autorskie do niniejszej witryny są zastrzeżone, a materiały zamieszczone na niej podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie elementów strony w celach komercyjnych lub w celu dalszego ich rozpowszechniania. Niedozwolone jest ponadto ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych.
4. Niniejsza witryna internetowa może zawierać również materiały, które objęte są prawami autorskimi innych podmiotów, co zostanie jednak wyraźnie zaznaczone.
5. Na niniejszej stronie internetowej znajdować się mogą ponadto linki do innych witryn internetowych. Zwraca się uwagę, iż właściciele niniejszej strony internetowej nie mają wpływu na treść i zawartość witryn, do których prowadzą wspomniane linki. Zaznacza się ponadto, iż niniejsza witryna internetowa może zawierać również materiały, które objęte są prawami autorskimi innych podmiotów, co zostanie jednak wyraźnie zaznaczone.
6. Dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę internetową gromadzone oraz przetwarzane będą wyłącznie w celu właściwego prowadzenia komunikacji między odwiedzającymi witrynę a jej właścicielami. Dane osobowe odwiedzających nie będą udostępniane innym podmiotom, a podanie danych jest dobrowolne. W trakcie wizyty na niniejszej stronie internetowej, serwery zapisują nazwę dostawcy usług internetowych, witrynę internetową, z której następują odwiedziny oraz datę i czas ich trwania. Właściciele strony internetowej używają tych danych w celach technicznego zarządzania witryną internetową, badania rynku oraz marketingu wyłącznie w każdorazowo wymaganym do tego celu zakresie. Dane osobowe użytkowników zbierane są wyłącznie, gdy użytkownik poda je dobrowolnie. Właściciele witryny nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, a także na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Przekazanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko, jeśli wymagane jest to przez obowiązujące przepisy prawne. Istnieje ponadto prawo użytkownika strony do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.
7. Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej służą przede wszystkim gromadzeniu danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników w serwisie oraz o sposobie korzystania przez użytkowników z jego zawartości. Nie są przy tym zbierane żadne informacje pozwalające na ich identyfikację. Informuje się ponadto, iż w przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce. Przykładowo:
• w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu:
Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność
• w przeglądarce Mozilla Firefox:
Narzędzia -> Opcje -> Prywatność
• w przeglądarce Google Chrome:
Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie,
przy czym ścieżki dostępu mogą zależeć od wersji przeglądarki.
Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu. Spółki informują, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, iż będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
8. Wiadomości e-mail wysyłane w imieniu właścicieli witryny zawierać mogą dane poufne adresowane do określonej osoby oraz przeznaczone do jej wyłącznego użytku. W przypadku otrzymania przez odwiedzającego wiadomości, której nie jest adresatem, uprasza się o poinformowanie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Ujawnienie wiadomości, szczególnie poprzez jej publikowanie, przesyłanie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek innej formie stanowi poważne naruszenie prawa.
9. Wszelkie zmiany zapisów polityki prywatności ogłaszane będą poprzez zmianę przedstawionego tekstu.