Usługi w Niemczech

Założenie firmy i zarządzanie nią z sukcesem jest bardzo złożonym zadaniem. Złożoność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem znacznie wzrasta, gdy powstaje potrzeba lub chęć rozszerzenia działalności gospodarczej poza granicę państwa swojej rezydencji. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie tylko musi pokonać bariery językowe, ale również nie posiada wiedzy i doświadczenia w zakresie zagranicznego systemu prawnego i podatkowego, zwyczajów biznesowych oraz wartości kulturowych. Dlatego, aby zaplanować i z sukcesem przeprowadzić ekspansję na rynki zagraniczne, przedsiębiorcy potrzebują – oprócz własnych umiejętności, wiedzy i odwagi biznesowej – profesjonalnego doradztwa zewnętrznego.

Od wielu lat wspieramy polskie firmy, głównie z branży budowlanej, przemysłowej, handlowej i transportowej, w otwieraniu i rozszerzaniu ich działalności gospodarczej w Niemczech. Nasze usługi obejmują najważniejsze obszary prawa gospodarczego i podatkowego, a także zagadnienia związane z operacyjnym i strategicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem. W szczególności oferujemy:

  • Przygotowywanie planów biznesowych,
  • Zakładanie i rejestrację jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych i kapitałowych,
  • Księgowość finansową i kadrowo-płacową,
  • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
  • Bieżące i strategiczne doradztwo podatkowe, prawne, finansowe i biznesowe,
  • Wsparcie w pozyskiwaniu koncesji i wszelkiego rodzaju zezwoleń,
  • Przygotowywanie projektów umów handlowych i analiza już istniejących,
  • Przeprowadzanie audytów,
  • Reprezentację przed urzędami skarbowymi, sądami i organami administracji publicznej.

Nasz zespół składa się z biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników, konsultantów ds. zarządzania i specjalistów ds. księgowości, którzy posługują się językiem polskim i niemieckim oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w optymalizacji i realizacji projektów transgranicznych.