Księgowość kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa odgrywa bardzo ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie, w którym zatrudnieni są pracownicy. Zarządzanie dokumentacją osobową, tworzenie miesięcznych list płac, rozliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie umów o pracę, wystawianie świadectw pracy, sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz kontakty z urzędami skarbowymi i kasami chorych to tylko część zadań, które realizowane są przez dział kadr i płac.

Z tego względu coraz więcej przedsiębiorców w Niemczech decyduje się na outsourcing obsługi kadrowo-płacowej i korzysta z usług profesjonalnych biur doradców podatkowych. Jest to rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów – zatrudnienie specjalistów to dodatkowe wydatki, a w zależności od wielkości firmy może być konieczne utworzenie nawet oddzielnego działu. Niemożliwe jest jednak prowadzenie firmy bez pomocy profesjonalistów – stopień skomplikowania i dynamika zmian przepisów dotyczących finansów, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, kodeksu pracy oraz podatków jest znaczny, dlatego przedsiębiorcy, którzy chcieliby zająć się tymi kwestiami samodzielnie nie mogliby skupić się na swojej głównej działalności.

Jako partner outsourcingowy gwarantujemy naszym klientom:

 • Poufne i sprawne przejęcie danych kadrowo-placowych, niezależnie od tego czy bieżące rozliczania wynagrodzeń były opracowywane samodzielnie w firmie lub przez podmiot zewnętrzny.
 • Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania, które znacznie przyśpiesza operacje księgowe i minimalizuje możliwość popełnienia błędu na przykład z powodu zmęczenia czy roztargnienia pracownika wykonującego podobne obliczenia.
 • Oszczędność pieniędzy – pobieramy wyłącznie opłaty za wykonane usługi. Tymczasem zatrudnienie własnego księgowego wiąże się z koniecznością wypłaty pensji i opłaty dodatkowych kosztów, w tym ubezpieczenia.
 • Oszczędność czasu – dopełnienie obowiązków kadrowo-płacowych jest niezwykle czasochłonne i wiąże się z dopilnowaniem wielu skomplikowanych formalności.
 • Wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną wiedzę z zakresu rozliczeń kadrowo-płacowych, również z uwzględnieniem polsko-niemieckich aspektów transgranicznych.
 • Profesjonalizm, rzetelność, wykonywanie zadań na czas, ale także bezpieczeństwo przechowywanych danych.
 • Przyporządkowanie konkretnej osoby kontaktowej w kancelarii oraz łatwą i szybką dostępność w przypadku dodatkowych pytań.
 • Szeroki zasób usług, w szczególności:
  • sporządzanie i rozliczanie umów o pracę,
  • sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
  • prowadzenie akt personalnych pracowników,
  • rozliczanie urlopów i delegacji,
  • przygotowywanie i przekazywanie rozliczeń do kas chorych,
  • przygotowywanie sprawozdań rocznych o dochodach i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy,
  • przeprowadzanie czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy,
  • wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zarobkach i innych dokumentów,
  • reprezentowanie pracodawcy w kasach chorych i urzędach skarbowych,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego czy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • pomoc doradczą umożliwiającą zwiększenie efektywności zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie wydatków,
  • przygotowywanie sprawozdań statystycznych odwołujących się do tematyki kadrowo-płacowej,
  • współpracę z działem księgowości finansowej,
  • korespondencję z kasą chorych jak i pomoc przy wnioskowaniu o zwroty,
  • dokonywanie natychmiastowych zgłoszeń do urzędu celnego tzw. ZOLL-Meldungen,
  • rozliczanie wynagrodzeń w branży budowlanej (Baulohn).

Rozliczanie wynagrodzenia w branży budowlanej charakteryzuje się dodatkowymi elementami, które nie występują w innych branżach. Z tego względu są one bardziej skomplikowane. Do szczególnych uregulowań nalezą m.in.: zgłoszenia do Kas Socjalnych Branży Budowlanej (Sozialkassen des Baugewerbes) i do Kasy Urlopowej (SOKA-Bau), sezonowy dodatek za skrócony czas pracy (Saison KUG), dokonywanie natychmiastowych zgłoszeń (Sofortmeldungen), przesyłanie miesięcznych zgłoszeń do Kasy Urlopowej, prowadzenie statystyki wynagrodzenia urlopowego oraz prowadzenie kont czasu pracy (Arbeitszeitkonten).