Zwrot podatku z Niemiec – rozliczenie roczne pracownika

Rozpoczął się nowy rok, co dla podatników oznacza obowiązek rozliczenia się z fiskusem. Osoby, które pracowały w Niemczech, mogą pomyśleć również o zwrocie podatku dochodowego. Jak to zrobić, podpowiadamy w niniejszym artykule.

1. Komu przysługuje zwrot?

Zwrot przysługuje każdemu pracownikowi, który był legalnie zatrudniony w Niemczech, a za którego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy. Niemiecki ustawodawca zakłada, że pracownik będzie uzyskiwał dochody w określonej wysokości przez cały rok. Jeśli jednak okres zatrudnienia w ciągu danego roku ulegnie skróceniu lub wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu (a co za tym idzie – zarobimy mniej, niż pierwotnie zakładaliśmy), dojdzie do „nadpłacenia” podatku.

Po złożeniu zeznania podatkowego niemiecki urząd finansowy (niem. Finanzamt) ustali rzeczywisty dochód roczny i od tej kwoty następnie ustali kwotę podatku należnego. Jeśli okaże się, że już odprowadzono więcej niż trzeba, różnica między podatkiem zapłaconym a należnym zostanie zwrócona.

2. Jakie dokumenty są potrzebne?

Niezbędnym dokumentem do dokonania rozliczenia jest zaświadczenie podatkowe (niem. Lohnsteuerbescheinigung) – analogiczne do polskiego PIT-11. Takie zaświadczenie powinien wydać pracodawca każdemu pracownikowi po zakończeniu roku kalendarzowego, najpóźniej do 28 lutego następnego roku. Zaświadczenie to potwierdza wysokość wynagrodzenia oraz wysokość zatrzymanych zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku kościelnego (niem. Kirchensteuer) i podatku solidarnościowego (niem. Solidaritätszuschlag). Jeśli byliśmy zatrudnieni u kilku pracodawców, powinniśmy posiadać takie zaświadczenie od każdego z nich.

Ponadto mogą być potrzebne np. zaświadczenie o zameldowaniu, kopia dowodu osobistego lub inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację rodzinną oraz zawodową pracownika.

3. Ile wynosi zwrot podatku?

Wysokość zwrotu zależy od wysokości zarobków. Kwota dochodu wolnego od podatku wynosi obecnie w Niemczech 8.354,00 euro. Jeśli nasze dochody były mniejsze od tej kwoty, możemy liczyć na zwrot 100% podatku.

Podatek odprowadzony to suma kwoty podatku dochodowego, podatku kościelnego oraz podatku solidarnościowego. Kwoty te można sprawdzić na zaświadczeniu podatkowym otrzymanym od pracodawcy.

4. Co i kiedy trzeba zrobić?

Rozliczenia podatkowego w Niemczech można dokonać w ciągu 4 kolejnych lat, czyli w roku 2016 możemy rozliczyć lata 2015, 2014, 2013 i 2012. Jednak niektóre osoby są obowiązane do corocznego składania zeznania podatkowego. Należą do nich m.in. pracownicy, którym przyznano tzw. kwotę wolną od podatku (niem. Steuerfreibetrag), pracownicy należący do tzw. trzeciej klasy podatkowej (niem. Steuerklasse 3), osoby prowadzące działalność gospodarczą (niem. Gewerbe). Te osoby mają czas na złożenie zeznania podatkowego do dnia 31 maja następnego roku.

Po złożeniu kompletu dokumentów niemiecki urząd podatkowy wydaje decyzję o wymiarze podatku dochodowego (niem. Einkommensteuerbescheid). W decyzji zostanie wskazane, ile wynosi podatek należny oraz kwotę podlegającą zwrotowi.

Nie ma konkretnego ustawowego terminu, w którym pieniądze (zwrot podatku) powinny zostać wypłacone przez urząd podatkowy. Zazwyczaj czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 3 do 6 miesięcy, jednak w indywidualnych przypadkach może być krótszy lub dłuższy.

Jeśli są Państwo zainteresowani możliwością uzyskania zwrotu podatku dochodowego z Niemiec lub chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu.

Przygotowała:
Agnieszka Bonikowska
Konsultant

Nadzór merytoryczny:
Dariusz Kowalczyk
Partner