Zmiany dla sprzedawców internetowych w Niemczech i zaświadczenie z § 22f UStG

W ostatnich miesiącach sprzedawcy internetowi są wzywani przez platformy sprzedażowe, takie jak Amazon czy eBay, o przedłożenie zaświadczenia zgodnie z § 22f UStG (niemiecka ustawa VAT). Bez takiego zaświadczenia sprzedaż na tych platformach nie będzie dalej możliwa.

Praktyka ta jest związana z nowymi przepisami w Niemczech, które weszły w życie ze skutkiem od 01.01.2019 r. wprowadzając m.in. odpowiedzialność platform sprzedażowych za nieodprowadzony VAT z transakcji, które zostały za ich pośrednictwem zawarte. W przeszłości zagraniczni sprzedawcy internetowi, głównie z Azji, często sprzedawali produkty za pomocą platform sprzedażowych, otrzymywali zapłatę za te produkty (łącznie z VAT), jednak nie zarejestrowali się dla celów VAT i tego podatku nie odprowadzali, mimo że sprzedaż podlegała opodatkowaniu w Niemczech.

Odpowiedzialność platform za nieodprowadzony VAT obowiązuję od 01.03.2019 w przypadku sprzedawców z krajów trzecich i od 01.10.2019 w przypadku sprzedawców z Unii Europejskiej. Obok zabezpieczenia dochodów z podatku VAT w obszarze handlu elektronicznego (e-commerce) dla państwa niemieckiego regulacja ta ma wzmocnić konkurencyjność uczciwych sprzedawców, ponieważ sprzedawcy, którzy do tej pory unikali odprowadzania VAT w Niemczech, albo zostaną usunięci z platform sprzedażowych, albo będą musieli w przyszłości ten podatek zapłacić (a tym samym prawdopodobnie podnieść ceny sprzedawanych przez nich produktów).

Platformy sprzedażowe mogą uniknąć powyżej opisanej odpowiedzialności w przypadku, gdy otrzymają od sprzedawcy internetowego aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego, potwierdzające rejestrację podatkową dla celów VAT w Niemczech. Wniosek o wydanie niniejszego zaświadczenia (Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung über die Erfassung als Steuerpflichtiger (Unternehmer) im Sinne von § 22f Abs. 1 Satz. 2 UStG) należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy internetowego. W przypadku sprzedawców z Polski – w zależności od pierwszej litery nazwiska lub nazwy firmy – wniosek należy kierować do urzędu skarbowego w Hameln (A do G), Oranienburg (H do L), Cottbus (M do R) i Nördlingen mit Außenstelle Donauwörth (S do Ż).

Tylko sprzedawcy internetowi, którzy oferują swoje produkty na platformach sprzedażowych, są objęci wymogiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia. Nie dotyczy to tych, którzy sprzedają tylko we własnym sklepie internetowym, co nie oznacza jednak, że nie muszą się oni podatkowo rejestrować w Niemczech, jeżeli transakcje przez nich przeprowadzane podlegają niemieckiemu VAT, np. w przypadku przekroczenia limitu na sprzedaż wysyłkową lub sprzedaży towaru z magazynu w Niemczech.