POLSKA – Ulga na dzieci – zwrot niewykorzystanej kwoty

Jeżeli kwota przysługującego odliczenia podatkowego jest wyższa od kwoty odliczonej, podatnikowi przysługuje prawo do otrzymania różnicy.

Nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła możliwość uzyskania przez podatnika, który płaci niski podatek i nie może odliczyć całej przysługującej mu ulgi, niewykorzystanej kwoty, czyli różnicy między pełną kwotą przysługującego odliczenia a odliczeniem, którego dokonał.

Jednak nie zawsze możliwe będzie uzyskanie całej kwoty różnicy, bowiem przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest ograniczona. Kwota różnicy nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu i pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu podatkowym.

Warto zwrócić uwagę, że w roku 2016 nie składamy już PIT-UZ, który był załącznikiem do zeznania PIT-36 i PIT-37. Informacje, które dotychczas były wpisywane do załącznika, wpisywane będą bezpośrednio do zeznania podatkowego, na co zostały przewidziane dodatkowe pola w formularzach.

Wcześniej wypełnialiśmy załącznik PIT-UZ, w sytuacji, gdy chcieliśmy odliczyć całą kwotę przusługującej nam ulgi, a nasz podatek był za niski, aby móc odliczyć całą przysługującą nam ulgę.

Obecnie prawo do ulgi oraz zasady jej rozliczania pozostają takie same. Jedyna zmiana dotyczy tego, iż nie wypełniamy już załącznika PIT-UZ, ale wypełniamy odpowiednie pola w formularzach w sekcji „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić formularz PIT-36 i PIT-37 oraz rozliczyć ulgę na dzieci, chętnie Państwu pomożemy. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny bądź o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.

Przygotowała:
Agnieszka Bonikowska
Konsultant