Podatek od hipermarketów uchwalony!

W dniu 6 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej (potocznie nazywanym podatkiem od handlu lub od hipermarketów). Ustawa wprowadza dwie stawki podatkowe uzależnione od wysokości miesięcznego obrotu.


Stawki będą wynosić odpowiednio:

  1. 0,8 proc. – od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie,
  2. 1,4 proc. – od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Kwota wolna od podatku będzie wynosić więc 204 mln zł w skali roku.

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT, a w podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców.

Uchwalona ustawa nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet (znalazło się to w projekcie ustawy, jednak postanowienie to zostało skrytykowane).

Ustawa nie wejdzie jednak w życie już 1 sierpnia, jak pierwotnie planowano, lecz miesiąc później- 1 września 2016 r.

Zdaniem Marii Andrzeja Falińskiego, dyrektora generalnego Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, koszt tego podatku zostanie przerzucony na dostawców oraz, w mniejszym stopniu, na klientów.

Jak podaje rzeczopospolita.pl, choć POHiD nie będzie skarżyła ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do Trybunału Sprawiedliwości UE, to ustawą interesuje się organizacja EuroCommerce. Na Węgrzech skutecznie zaskarżyła ona podatek handlowy. Przekonamy się, czy podobnie będzie w Polsce.