NIEMCY – Sprzedaż on-line do Niemiec – czy to może się opłacać?

Trwający nieustannie postęp technologiczny sprzyja powstawaniu sklepów internetowych, które oferują zakup towarów nawet z drugiego końca świata. Dlatego też wielu przedsiębiorców, o ile już nie prowadzi sprzedaży on-line, to z pewnością planuje w niedalekiej przyszłości przeniesienie części lub całości swojego biznesu do Internetu. Dla części z nich coraz bardziej atrakcyjne wydają się być europejskie rynki zbytu. Czy jednak sprzedaż on-line do Niemiec, Francji czy Hiszpanii może się opłacać?

Sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy i konsumenta

W przypadku sprzedaży dokonywanej przez polskiego przedsiębiorcę (podatnika VAT) na rzecz przedsiębiorcy z innego kraju UE, taka sprzedaż traktowana jest, co do zasady, jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (tzw. WDT) i opodatkowana jest (po spełnieniu kilku wymogów) stawką 0%.

Inaczej natomiast traktowana jest sprzedaż transgraniczna na rzecz osób fizycznych (konsumentów), nabywających towary oferowane przez polski sklep internetowy. Jest to tzw. sprzedaż wysyłkowa, która oznacza nic innego niż to, iż nabywca towaru w innym kraju UE nie może być zobowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w uproszczeniu nie jest podatnikiem VAT), nabywa towar na własne potrzeby i jest ostatecznym nabywcą, a transport takiego towaru wykonywany jest przez sprzedawcę z Polski lub przez firmę transportową, ale na rzecz tego sprzedawcy.

Uwaga! Nie każda czynność stanowi sprzedaż wysyłkową (wyłączenia dotyczą dostawy m.in. nowych środków tranportu czy towarów, które są instalowane lub montowane).

Kraj opodatkowania sprzedaży wysyłkowej

Co do zasady sprzedaż wysyłkowa z Polski podlega opodatkowaniu w kraju przeznaczenia transportowanych towarów, czyli w kraju, do którego dostarczane są wysyłane towary.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy wartość sprzedaży dokonywanej przez polskiego przedsiębiorcę (w wartości netto, bez VAT) nie przekroczy w danym oraz poprzednim roku podatkowym limitu dla danego kraju – wówczas opodatkowanie takiej sprzedaży następuje w Polsce.

Wybór kraju opodatkowania

Podatnicy, których obroty nie przekroczyły określonego limitu (dla Niemiec jest to 100.000 euro), mogą jednak, mimo zasady wyrażonej powyżej, wybrać jako miejsce opodatkowania terytorium państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa, czyli Niemcy.

O wyborze Niemiec jako miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski (przed przekroczeniem limitu) należy zawiadomoć naczelnika urzędu skarbowego, korzystając z druku VAT-21, na co najmniej 30 dni przed dokonaniem dostawy, od której chcemy rozpocząć opodatkowanie w Niemczech.

Jaki to ma skutek?

Po pierwsze – jeżeli podatnik za miejsce opodatkowania wybierze Niemcy, będzie zobowiązany do takiego sposobu opodatkowania każdej sprzedaży wysyłkowej do Niemiec przez okres dwóch lat. Dopiero po tym okresie może zrezygnować z takiego sposobu opodatkowania i jeśli nadal nie przekracza limitu 100.000 euro, wrócić do opodatkowania w Polsce.

Po drugie – wybór Niemiec na kraj opodatkowania sprzedaży dokonywanej z Polski do Niemiec, wiąże się z możliwością stosowania niższej stawki VAT, która w Niemczech wynosi 19%. W ten sposób polski przedsiębiorca może stać się konkurencyjny dla niemieckich sprzedawców, ponieważ jest w stanie zaproponować takie same lub nawet niższe ceny sprzedawanych towarów. Jedynym wskaźnikiem kosztowym, który w takiej sytuacji może mieć duży wpływ na cenę jest oczywiście wydatek na transport towarów z Polski do Niemiec, który – co zrozumiałe – przy dostarczaniu przesyłek za granicę może być wyższy. Niemniej jednak w Polsce funkcjonuje już wielu przewoźników, szczególnie w województwach zachodnich, którzy albo sami dostarczają przesyłki na terenie Niemiec, albo współpracują z niemieckimi przewoźnikami i w ten sposób oferują preferencyjne stawki.

Dlatego jeżeli wartość sprzedaży do Niemiec jest istotna – warto rozważyć, czy koszty prowadzenia rozliczeń VAT w Niemczech nie będą niższe niż spodziewane korzyści, ponieważ niższy podatek może stanowić istotny instrument kalkulowania ceny towaru.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przedstawionymi powyżej rozwiązaniami lub chcieliby Państwo przeanalizować strukturę swojej sprzedaży, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380