Kindergeld – zmiany od stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe warunki dotyczące otrzymania Kindergeld. Od nowego roku każdy, kto otrzymuje lub będzie się ubiegał o Kindergeld, musi poinformować swoją Kasę Rodzinną o numerze identyfikacji podatkowej (Steuer-Identifikationsnummer) swoim oraz dziecka, na które przyznawany jest zasiłek.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Kindergeld_Fachaufsicht/Kindergeldberechtigte/FAQ/KG_Berechtigte_FAQ_IDNr_node.html#faq47016
lub kontaktując się z naszą Kancelarią. Nasi doradcy chętnie udzielą odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Poniżej w formie pytań i krótkich odpowiedzi przygotowaliśmy dla Państwa zbiór najważniejszych informacji dotyczących nowej regulacji.

 • Czyj numer identyfikacji podatkowej jest wymagany?

Od nowego roku, aby otrzymać Kidergeld konieczny będzie numer identyfikacji podatkowej dziecka, na które otrzymywany jest zasiłek oraz tego z rodziców, który wnosi wniosek o zasiłek lub który już go otrzymuje.

 • Dlaczego wprowadzono wymóg podawania numeru identyfikacji podatkowej?

Kidergeld jest wypłacane na każde dziecko tylko raz. Podawanie indywidualnego numeru ma zagwarantować, że nie będzie dochodziło do podwójnych wypłat.

 • Kiedy należy podać numer Kasie Rodzinnej, żeby zasiłek był dalej wypłacany?

Jeśli składamy wniosek po raz pierwszy, musi on zawierać numer identyfikacji podatkowej. Jeśli natomiast Kindergeld już jest wypłacane, a rodzice wcześniej nie podali tego numeru, wówczas powinni zgłosić go do swojej Kasy Rodzinnej, co zasadniczo mogą zrobić w ciągu roku 2016.

 • W jaki sposób poinformować Kasę Rodzinną o numerze identyfikacji podatkowej?

Jeśli składają Państwo jakieś dokumenty lub dowody albo z innych względów pozostają Państwo w kontakcie z Kasą Rodzinną, najlepiej jeśli przy tej okazji poinformują Państwo Kasę o swoim numerze identyfikacji podatkowej.

Niestety nie można tego zrobić drogą telefoniczną, ponieważ tylko pisemna informacja gwarantuje, iż nie powstaną błędy w procesie przekazywania danych.

 • Co się stanie, jeśli do 1 stycznia numer nie zostanie podany?

Zasadniczo Kasy Rodzinne nie będą kwestionować wypłat, jeśli numer identyfikacji podatkowej zostanie podany w ciągu roku 2016. Należy jednak pamiętać, że bez numeru nie będą spełnione ustawowe wymogi wypłaty Kindergeld. Jeśli więc Kasa Rodzinna nie otrzyma numeru identyfikacji podatkowej, będzie ustawowo uprawniona wstrzymać wypłatę zasiłku od 1 stycznia 2016 r. oraz żądać zwrotu zasiłku wypłaconego po 1 stycznia 2016 r.

 • Czy numer identyfikacji podatkowej musi być podany również dla dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.?

Tak, ponieważ przepisy obowiązują jednolicie wszystkie dzieci, niezależnie od ich daty urodzenia. Obowiązuje to również w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

 • Numer identyfikacji podatkowej istnieje od 2008 r. Czy trzeba podawać numer identyfikacji podatkowej dla dzieci urodzonych przed 2008 r.?

Tak. Numer identyfikacji podatkowej jest przydzielany każdej osobie, niezależnie od jej daty urodzenia, która jest zarejestrowana w rejestrze meldunkowym w Niemczech. Osoby, które nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu, ale w Niemczech podlegają obowiązkowi podatkowemu, również otrzymają numer identyfikacji podatkowej.

 • Gdzie można znaleźć swój oraz dziecka numer identyfikacji podatkowej?

Numer identyfikacji podatkowej Państwa oraz Państwa dziecka znajduje się w każdym piśmie informacyjnym Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern). Państwa numer jest również odnotowywany na elektronicznym zaświadczeniu o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) Państwa pracodawcy oraz na Państwa informacji podatkowej (Einkommensteuerbescheid).

Jeśli nie mogą Państwo znaleźć swojego numeru, nie muszą Państwo wnioskować o ponowne jego nadanie, ponieważ numer ten obowiązuje przez całe życie. W takiej sytuacji mogą Państwo za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Federalnego Urzędu Podatkowego poprosić o ponowne przesłanie numeru. Informacja o numerze identyfikacji podatkowej udzielana przez Federalny Urząd podatkowy jest udzielana w formie pisemnej. Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych nie można jej uzyskać drogą telefoniczną lub mailową.

 • Czy można złożyć wniosek o Kindergeld dla nowonarodzonego dziecka zanim zostanie ono powiadomione o swoim numerze identyfikacji podatkowej?

Co do zasady zaleca się, aby wniosek o Kidergeld składać dopiero wówczas, gdy zostaną Państwo poinformowani o numerze identyfikacji podatkowej dziecka. Co prawda wniosek o zasiłek można złożyć bez podania tego numeru, ale możne on być rozpatrzony dopiero wówczas, gdy taka informacja zostanie podana.

 • Co w sytuacji, gdy już przed kilkoma laty został złożony wniosek o Kindergeld oraz udzielona informacja o numerze identyfikacji podatkowej?

Dla tych z Państwa, którzy już złożyli wniosek oraz poinformowali Kasę Rodzinną o numerze identyfikacji podatkowej swoim oraz dzieci nie zmienia się nic i nic nie muszą Państwo robić, aby dalej otrzymywać Kindergeld.

Gdy z różnych powodów nie są Państwo pewni, czy Kasa Rodzinna dysponuje już numerem identyfikacji Państwa dziecka, rekomendujemy złożyć taką informację, aby zyskać pewność i uniknąć dalszych pytań od Kasy Rodzinnej.

 • Jak mogą otrzymać numer identyfikacji podatkowej osoby posiadające obywatelstwo innego państwa?

Jeśli mają Państwo obywatelstwo innego Państwa, a są zameldowani w Niemczech, otrzymają Państwo od Federalnego Urzędu Podatkowego numer identyfikacji podatkowej i mogą Państwo złożyć wniosek o Kindergeld.

 • Co gdy dziecko mieszka za granicą i nie ma niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej?

Roszczenie o wypłatę Kidergeld pod pewnymi warunkami powstaje również dla dzieci, które mieszkają za granicą w państwie członkowskim UE. Z reguły nie otrzymują one niemieckiego numeru podatkowego, ponieważ nie podlegają w Niemczech obowiązkowi podatkowemu. Dlatego ich tożsamość musi być udowodniona w inny odpowiedni sposób za pomocą cech identyfikacyjnych i dokumentów przyjętych w poszczególnych krajach.

Przygotowała
Agnieszka Bonikowska
Konsultant

Nadzór merytoryczny
Andrzej Reiter
Starszy specjalista