NIEMCY – Kindergeld: Steueridentifikationsnummer – co to jest?


Wraz z nową regulacją dotyczącą Kindergeld, coraz więcej osób zadaje nam pytanie, czym jest Steueridentifikationsnummer (pl. podatkowy numer identyfikacyjny) oraz skąd go wziąć. Choć numer ten nie jest bezpośrednio związany z Kindergeld, to odgrywa znaczącą rolę dla każdego, kto w Niemczech mieszka lub pracuje

Steueridentifikationsnummer (w skrócie St-ID) to podatkowy numer identyfikacyjny (taki polski NIP lub PESEL). Funkcjonuje on od 2008 r., kiedy została wprowadzona reforma numerów podatkowych mająca służyć zagwarantowaniu jednoznacznej identyfikacji osób.

Pixabay

Niemiecki podatkowy numer identyfikacyjny składa się z 11 cyfr. Numer ten przyznawany jest raz na całe życie. To znaczy, że pozostaje on niezmienny, niezależnie od zmiany sytuacji życiowej lub zawodowej człowieka, a więc zawarcia małżeństwa czy przeprowadzki.

Dzięki temu numerowi administracja podatkowa w Niemczech jest w stanie przyporządkować dane podatkowe konkretnie do danej osoby i to na terenie całego kraju.

Od sierpnia 2008 r. numer ten przydzielany jest automatycznie przez niemiecki Centralny Federalny Urząd Podatkowy (niem. Bundeszentralamt für Steuern, dalej BZSt). Otrzymuje go każdy, kto jest zameldowany w Niemczech, jak tylko urząd meldunkowy przekaże dane BZSt. Informację o nadanym numerze BZSt przesyła drogą listowną. Natomiast osoby, które podlegają obowiązkowi podatkowemu osiągają dochody w Niemczech, ale nie są w tym kraju zameldowane, muszą dowiedzieć się o swoim numerze podatkowym we właściwym urzędzie finansowym. Po otrzymaniu wniosku takiej osoby urząd finansowy zażąda od BZSt informacji o jej numerze podatkowym. Podatnik samodzielnie nie może zawnioskować o ten numer w BZSt.

Jeśli nie pamiętamy i nie możemy znaleźć informacji o posiadanym numerze podatkowym, istnieją trzy możliwości, aby się tego dowiedzieć:

1. wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej BZSt,
2. napisanie wiadomości mailowej na adres mailowy BZSt z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie numeru podatkowego,
3. zwrócenie się do BZSt listownie.

Z powodu ochrony danych osobowych urząd udziela informacji wyłącznie drogą listowną, nigdy mailowo.
BZSt administruje i przechowuje w celach identyfikacji podatkowej następujące dane:

  • podatkowy numer identyfikacyjny (niem. steuerliche Identifikationsnummer),
  • nazwisko (niem. Familienname),
  • poprzednie nazwiska (niem. frühere Namen),
  • imiona (niem. Vornamen),
  • dzień i miejsce urodzenia (niem. Tag und Ort der Geburt),
  • płeć (niem. Geschlecht),
  • obecny lub ostatni znany adres (niem. gegenwärtige oder letzte bekannte Anschrift),
  • właściwe urzędy finansowe (niem. zuständige Finanzbehörden),
  • dzień śmierci (niem. Sterbetag).

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości związane z podatkowym numerem identyfikacyjnym, nasi pracownicy chętnie udzielą Państwu informacji i rozwieją wątpliwości.

Przygotowała:
Agnieszka Bonikowska
Konsultant

Nadzór merytoryczny:
Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu: 12380