Najważniejsze elementy kontroli przedsiębiorstw w Niemczech według Studium "Kontrole przedsiębiorstw 2015" (PwC)

Niemiecka spółka doradców i biegłych rewidentów PwC opublikowała zbiór istotnych zagadnień, którymi kierują się podczas kontroli podatkowych niemieckie urzędy. Studium to jest wynikiem ankiety przeprowadzonej wśród ponad 200 niemieckich przedsiębiorstw różnej wielkości.

Co wykazało badanie?

Przede wszystkim fakt, że niemieckie urzędy kontroli skarbowej i podatkowej sprawdzają niemieckie przedsiębiorstwa z coraz większą intensywnością.

Jak wskazał dr Arne Schnitger, ekspert podatkowy i partner w PwC: „Znacząca większość pytanych przedsiębiorstw podaje, że kontrole przedsiębiorstw obecnie oznaczają więcej wysiłku niż przed pięcioma laty”. Szczególnie często kontrolowane są przedsiębiorstwa przekraczające 500 milionów euro rocznego obrotu (stanowią one 77% wszystkich kontrolowanych przedsiębiorstw).

Badanie wykazało, że takie duże przedsiębiorstwa jak opisane powyżej, narażone są na znacznie bardziej częste odwiedziny niemieckich urzędników – 67% z nich, do momentu przeprowadzania badania, było już po kontroli podatkowej lub skarbowej. Wśród przedsiębiorstw z mniejszym obrotem kontrola miała miejsce w 51% firm.
Co do obszarów, które są szczególnie dokładnie sprawdzane przez urzędy finansowe, należą rezerwy, cztery na pięć przedsiębiorstw wskazuje, że ich wysokość była przedmiotem ostatniej kontroli. „Również bardzo często weryfikowane są wycena aktywów i jej korekta”, informuje Schnitger.

Natomiast kontrole w zakresie podatku od działalności gospodarczej najczęściej sprowadzają się do naliczenia opłat licencyjnych oraz czynszów najmu lub dzierżawy, podczas gdy w obszarze kontroli podatku VAT, niemieccy urzędnicy weryfikują najczęściej kwotę odliczonego podatku.

Kolejnym istotnym obszarem, będącym przedmiotem kontroli podatkowych, są ceny transferowe (niem. Verrechnungspreise) stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi (np. wewnątrz jednej grupy kapitałowej): prawie 60% działających międzynarodowo przedsiębiorstw wskazało, że temat ten znajdował się w centrum uwagi przy ostatniej kontroli. Dodatkowo przeprowadzona ankieta pokazuje, że niemieccy urzędnicy ściślej współpracują ze swoimi kolegami z innych krajów: jedna czwarta przedsiębiorców doświadczyła podczas ostatniej kontroli procesu wymiany informacji podatkowych z zagranicznymi organami podatkowymi.

Stosunkowo rzadko w temacie cen transferowych dochodzi do międzynarodowych postępowań pojednawczych lub procesów przed sądami administracyjnymi. „Widocznie wiele przedsiębiorstw unika wysiłku związanego z postępowaniem i chętniej szuka kompromisu z kontrolerami”, mówi Schnitger.

Takie stanowisko przedsiębiorców w znacznej mierze przyczynia się do zwiększenia dodatkowych wpływów do budżetu państwa. Więcej niż 80% badanych przedsiębiorstw informuje, że po ostatniej kontroli musiały dopłacić podatek. W dużych przedsiębiorstwach praktycznie każda kontrola prowadzi do konieczności uiszczenia zaległego lub niewykazanego podatku.

Kolejnym interesującym odkryciem studium jest, iż do niemieckich kontrolerów dotarła digitalizacja: dostęp do danych zgromadzonych elektronicznie następuje już w 87% przypadków. Skoro przedsiębiorcy informują o rosnących nakładach związanych z kontrolą, można pozwala przypuszczać, że kontrolerzy zaoszczędzony, na poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań i wskazówek, czas, wykorzystują na intensywniejszą kontrolę.

Żródło: PwC, Informacja prasowa z dnia 21.11.2015