Kindergeld a Program "500 plus"

Wielu Polaków pracujących w Niemczech pobiera niemiecki zasiłek rodzinny, czyli tzw. Kindergeld. Jednak w związku z uchwaleniem w Polsce ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej Program „500 plus”, kwoty wypłat Kindergeld mogą być niższe. Kto i w jakiej kwocie otrzyma Kindergeld, wyjaśniamy poniżej.

Niemiecki zasiłek rodzinny jest znacznie wyższy niż w Polsce, ponieważ przysługuje już na pierwsze dziecko w kwocie 188 euro (na drugie kwota przysługuje w tej samej wysokości, zaś na trzecie, czwarte i kolejne kwota ta rośnie), co przy obecnym kursie euro daje kwotę ok. 827 zł miesięcznie. Bez wątpienia pobieranie niemieckiego zasiłku byłoby korzystniejsze, jednak nie jest możliwe złożenie wniosku o Kindergeld, przy jednoczesnym niezłożeniu wniosku o polski zasiłek.

Nie zmieni się tylko sytuacja rodzin wychowujących jedno dziecko, którym w Polsce nie przysługiwałoby prawo do zasiłku (czyli mających dochody powyżej 800 zł/osobę lub 1200 zł/osobę w sytuacji wychowywania dziecka z niepełnosprawnością). Takie osoby nadal będą otrzymywać Kindergeld w dotychczasowej wysokości.

Zmieni się natomiast sytuacja rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko. Bowiem niemiecka ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuergesetz, dalej: EStG) w § 65 ust. 1 stanowi, że Kindergeld nie przysługuje, jeśli za granicą zagwarantowane są dla dziecka świadczenia porównywalne z Kindergeld. Polski Program „500 plus” jest takim porównywalnym świadczeniem.

Wobec powyższego, można przypuszczać, iż od kwietnia nastąpi wstrzymanie wypłat Kindergeld, w związku z rozpoczęciem funkcjonowania Programu „500 plus”. Czas pokaże, jak będzie wyglądała praktyka w tym zakresie.

Jeśli mają Państwo problemy lub wątpliwości związane z wypłatą lub wnioskiem o Kindergeld, zachęcamy do kontaktu.

Przygotowała:
Agnieszka Bonikowska
Konsultant
nr kontaktowy: +49 308 89 22 780

Nadzór merytoryczny:
Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380